Under samme tag

Bygherre | Client: Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
År | Year: 2011
  • Dansk

    De skulpturelle elementer tilbyder varierede og uformelle opholdsmuligheder i et byrum der inspirerer til bevægelse. Målet er at danne en inkluderende social ramme om de fysiske aktiviteter.

  • English

    The sculptural elements offer varied and informal seating areas in an urban space that inspires movement. The aim is to form an inclusive social framework of the physical activity .

  • Facts

Alle projekter | All projects