Naturrum Tisvildeleje

 • Dansk

  Opgaven lød på, at etablere et støttepunkt og socialt samlingssted til kajakklub og kystrelaterede aktiviteter i det bevaringsværdige naturområde.
  Målet var, at udformningen og placeringen af naturrummet skulle øge brugen af området samtidig med at stedets unikke kvaliteter blev bevaret.
  Naturrummet er udformet som et atrium, hvor gården og bygningens forskydninger skaber læ, mens overdækkede arealer åbner sig mod havet på den ene side og skoven på den anden. Facaden beklædes med egetræ i en lodret klink, der patinerer smukt i det udsatte kystklima.

 • English

  The task was to establish a support point and social gathering site for a kayak club and coastal related activities in the conservative nature reserve.
  The aim was that the design and location of the natural space should increase the use of the area while preserving the unique qualities of the site.
  The natural space is designed as an atrium, where the yard and building create shelter, while covered areas open towards the sea on one side and the forest on the other. The facade is lined with oak wood that patinate beautifully in the exposed coastal climate.

 • Facts

  Program: Naturrum
  Bygherre: Gribskov Kommune, Lokale- og Anlægsfonden
  Omfang: 130 m2
  Stade: Afsluttet
  Årstal: 2014 – 17
  Byggesum: 3,6 mio kr.
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Ingeniør: Okholm ApS

Alle projekter | All projects