Svanemøllen Kaserne

 • Dansk

  Kasernen skal udbygges med op til 120.000 m2, og skal med en ny stiforbindelse blive Københavns nye grønne ø – et kaserneanlæg der bliver en ny oase i byen til glæde for kasernens ansatte, besøgende, og byensborgere. Med sin beliggenhed på Østerbro er Svanemøllens Kaserne placeret midt i storbyen, men er samtidig en oase af åbne grønne arealer og skovbryn, der rummer store landskabelige udviklingspotentialer. Det er stedsspecifikke kvaliteter og karakteristika, der skal værnes om og være et gennemgående karaktertræk, som videreføres i den nye arkitektur, der tilføres området i fremtiden.
 • English

  The barracks will be expanded with up to 120,000 m2, and with a new path connection it becomes Copenhagen’s new green island – the place will be a new oasis in the city for the benefit of the barracks employees, visitors and city residents. With its location at Østerbro, Svanemoellen barracks is located in the middle of the big city, but is also an oasis of open green areas and forest edges that hold great landscape development potentials. It is site specific qualities and characteristics that should be cherished and be recurring character traits that will continue in the new architecture, applied to the area in the future.  

 • Facts

  Bygherre: Forsvarets Ejendomsstyrelse
  Omfang: 120.000 m2
  Stade: 1. præmie i åben konkurrence.
  Under projektering
  Årstal: 2016
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Ingeniør: Sted By- og Landskab

Alle projekter | All projects