Helhedsplan for Stærevej

 • Dansk

   Med vores visionsplan og delprojekter vil vi byplanlægge Stærevejsområdet færdigt. Den klare københavner-bystruktur fra den sydlige del af området vil vi tage med op nord for Stærevej og anlægge vejgrid i stedet for blinde veje, og dermed skabe forbindelse mellem facader, fortove og veje. Samtidig vil vi lave karréstruktur i stedet for de åbne, løstliggende blokke, fordi karréen giver en klar adskillelse mellem et fælles naboskab i gårdrummet og et offentligt rum udenfor, som er for alle.

  Vores projekt er en kombination af store, bystrukturelle greb, som skal rette op på den manglende byplanlægning i området, og mindre men præcise tilføjelser med pipetten af det bedste fra Fuglekvarteret selv, det bedste fra Nordvest og det bedste fra København. På den måde fremhæver og forstærker vi områdets egenart, vi skaber god hverdagskvalitet for kvarterets beboere, og samtidig får vi udviklet området fra socialt udsat til socialt bæredygtigt og balanceret.

 • English

 • Facts

  Bygherre: Københavns Kommune
  Omfang: Områdefornyelse, Fuglekvarteret
  Byggesum: 9 mio. kr
  Årstal: 2016
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Byrådgiver: Niels Bjørn, Urbanist
  Landskab STED Landskabsarkitekter

Alle projekter | All projects