Stændertorvet

Bygherre | Client: Roskilde Kommune
År | Year: 2010
  • Dansk

    Et centralt torv i Roskilde, der skal kunne danne ramme om både hverdagslivet, koncerter og markedsdag. Forslaget gør kanten af pladsen til et landskab af uformelle opholds og aktivitetsmuligheder og friholder selve pladsen som et mulighedsrum.

  • English

    A central square in Roskilde which will be able to host both everyday life , concerts and markets. The edge of the square forms a landscape for informal living and recreational activities and indemnify the square itself as a space of possibilities.

  • Facts

Alle projekter | All projects