Solvangskvarteret

 • Dansk

  Projektet rummer en omstrukturering af Urbanplanens modernistiske byplan. Vi har søgt at skabe et klart hieraki i byrum med tydelige zonering og venlige kantzoner. Kort fortalt har vi forsøgt at bygge by. Et sted der ikke bare bliver et nyt kvarter i Urbanplanen, men et nyt kvarter i København med sin egen centrumplads. De to bebyggelser rummer henholdsvist familieboliger og ungdomsboliger, begge formet som karreer med et semiprivat gårdrum. Ungdomsboligerne er optimerede og placeret omkring en centrumgang der skiftevis bliver oplyst fra gade og gården, med direkte udgang til lokale tagterrasser. Boligerne har højt til loftet og store vinduer med dybe karme til ophold. Et element som giver øjne på gaden og tryghed. Familieboligerne rummer stuelejligheder med haver til begge sider. Ovenpå disse fordeler en række slyngede altangange sig til boliger i 2 og 3 etager. Rækkehusboligerne er tegnet så de ikke dybe men godt oplyste, og har op til 3 private uderum med niveaufri adgang. På hjørnerne af karreen er boligerne fjernet for at sikre lange kig på tværs af karreen.

 • English

 • Facts

  Bygherre: 3B
  Omfang: 61 familieboliger 85 – 115 m2
  101 ungdomsboliger 35 m2 10.500 m2
  Status: 1. præmie i indbudt konkurrence Under projektering
  Byggesum: 150 mio. kr
  Årstal: 2015-
  Arkitekt: Primus Arkitekter, PLH Arkitetker
  Ingeniør: Lemming & Eriksson
  Landskab: MASU PLANNING
  Urbanist: Niels Bjørn, rådgiverne URBAN

Alle projekter | All projects