Slagtergårdene

 • Dansk

  De gamle slagtergårde på Vesterbro står til nedrivning. Vi mener ikke, at en fredning er løsningen, man kan ikke frede en storby. Den skal leve, men også elske og fortsat nære den mangfoldighed den er bygget af. Gentrificeringen og ensretningen skal udfordres med diversitet – både socialt og bygningsmæssigt, men det kræver ydmyghed, lydhørhed og mod fra alle involverede parter. Realisering af kortsigtede gevinster, risikerer at fratage os de vigtige skæve steder, der rummer den poesi og de fortællinger, som en levende by er lavet af.

  Vi præsenterer her et nyt projekt, der fastholder udviklings- og investeringsmulighederne og samtidig bevarer og videreudvikler karakteren af det særlige område som slagtergårdene er i dag.

 • English

  The old slaughterhouse at Vesterbro is about to be demolitioned. We do not think that a conservation is the solution, you can’t conserve a city. It must live and continue to nurture the diversity it is built of. Gentrification and alignment must be challenged with diversity – both socially and constructively, but it requires humility, responsiveness and courage from all parties involved. Realizing short-term gains may risk depriving us of the important leaning places that contain the poetry and the stories of which a living city is made.

  We present a new project that maintains development and investment opportunities while preserving and further developing the nature of the special area that the slaughterhouses are today.

 • Facts

Alle projekter | All projects