Skyline

  • Dansk

    En familievilla med masser af plads og leverum på få kvadratmetre. Huset ligger sig midt på den lille grund og danner 4 særlige haver omkring sig med hver deres tema. Huset er tegnet sådan at det kan bruges som eet stort rum eller der kan sættes skillevægge op, med mulighed for op til 4 soveværelser – ud over entre, toilet og køkken-alrum.

  • English

    A family home with lots of space on few square meters . The house is situated in the middle of a small site to form a surrounding of four unique gardens with each their own theme. The house was designed to be used as one large room or to be devided by partitions, with the possibility of up to 4 Bedrooms – beyond the entrance, bathroom and kitchen-dining room 

  • Facts

    Private client, budget 3.6mioDKR

Alle projekter | All projects