Skybox House

Bygherre | Client: Mr. L and Ms. M
År | Year: 2009
  • Dansk

    Projektet ligger ved kysten i Nordsjælland. Grunden, som er en udstykning af en større grund tilhørende et ældre, stråtækt hus, er delvist omkranset af større træer.  De to bygninger bebos af 2 generationer og deler haven, og i placeringen er der lagt vægt på både private og fælles udearealer. Fokus har været på rumlighed og oplevelsen af lyset. Diagonale kig gennem hele bygningen bidrager til oplevelsen af det samlede volumen.  Rumhøjden er minimeret som kontrast til de dobbelthøje rum, der bidrager med lys og luft. Himlen opleves som en 5. facade gennem de store ovenlys. Store skydepartier lader haven være en del af huset. Facaden er beklædt med egetræ behandlet med jernvitriol.

  • English

    The project is situated by the coast of the north of Zealand, Denmark. The plot is a partitioning of a larger plot belonging to an old thatched house and is partly enclosed by trees. The two buildings, inhabited by two generations, share the garden, and in the layout of the site plan attention has been given to providing both seperate and common spaces. The main focus has been to add spatiality and experience of light. Diagonal views stretch out through the whole building. In working with the section ceiling height is minimized and “sky-boxes” are added to provide space and air. The large glazed openings give a view to the sky as a 5th façade. Large sliding doors lets the in- and outside melt together. Façade is made of oak lists treated with iron sulfate.

  • Facts

Alle projekter | All projects