Selsmosen Helhedsplan

 • Dansk

  Helhedsplanen for Selsmosen

  Med helhedsplanen for Selsmosekvarteret er intentionen at skabe et bykvarter med høj kultur- og naturværdi. Det naturskønne, rekreative område omkring mosen, trækkes med ind i den nye bebyggelsesstruktur i form af vandbassiner, vandleg og trædebroer. Samtidigt forstærkes Taastrup Teaters placering, ved at skabe en fortætning omkring et nyt bystrøg, som kobler hele området sammen fra Taastrupgaard, over Selsmosen til Taastrup Hovedgade.

  Selsmosekvarterets helhedsplan er udarbejdet efter principper om et klart og velfungerende byrumshierarki. Bygningerne har indgangspartier mod gadeside og adgang til et skønt, grønt gårdrum, som klart er beboernes. Alle udearealer er pga. bebyggelsesstrukturen letaflæselige som enten private, halvprivate, halvoffentlige eller offentlige. Det giver det bedste grundlag for, at beboerne opnår stærkt ejerskab, at der opstår naboskab og fællesskaber, og at trygheden og tilliden er høj. Boligerne er primært rækkehuse og town houses i 2-3 etager. Langs bylivsstrøget er stueetagen udlagt til udadvendte funktioner, der understøtter kvarterets kulturprofil, især spisesteder og kulturelle institutioner. Rækkehusene begynder langs bylivsstrøget på første sal, men med adgang via en trappe fra stueetagen. Bebyggelsesstrukturen er klar men fyldt med variation. Husene forskubber sig en smule frem og tilbage for at skabe oplevelsesværdi og små frem- og tilbageskydninger, der understøtter en menneskelig skala.

 • English

 • Facts

  Program: Helhedsplan
  Bygherre: Høje Taastrup Kommune
  Stade: Afsluttet
  Årstal: 2018
  Arkitekt: Primus Arkitekter Aps
  Landskab: STED By- og Landskabsarkitekter
  Urbanist: Bureauet Niels Bjørn