Pavillion Kulturby Århus 2017

 • Dansk

  Temaet for vores pavillon er en
  hyldest til selve konkurrencens dagsorden om at sætte fokus på bæredygtighed i byggebranchen. Temaet er så vigtigt og så bredt, at vi har valgt at gøre vores pavillon til en inkluderende scene for alle de input, der vil komme ud af en arkitektkonkurrence som denne.
  Kæmper vi for bæredygtighed som bevægelse og ikke som enkelperson, får vi det bedste resultat.
  Pavillonen er således tænkt som en generisk og fleksibel rumgitterkonstruktion i bambus, der apteres med translucente tekstilskærme, der viser alle de indleverede konkurrenceforslag. Skærmene vil sammen skabe et levende forløb af rumligheder, hvori man kan udstille udvalgte idéer og materialer fra de indkomne forslag. Her kan man som besøgende gå på opdagelse – og få nytænkende inputs fra mere end blot ét vinderforslag.

 • English

  The theme of our pavilion is a
  tribute to the competitions agenda to focus on sustainability in the construction industry. The theme is so important that we have chosen to make our pavilion an inclusive scene for all the inputs that will come from an architectural competition like this one.
  If we fight for sustainability as a movement and not as an individual, we get the best results.
  The Pavilion is thus thought of as a generic and flexible room grid construction in bamboo, which is accommodated with translucent textile screens showing all the submitted competition proposals. The screens will together create a live space in which you can display selected ideas and materials from the suggestions received. Here visitors can discover – and get innovative ideas from more than just one winning proposal.

 • Facts

  Program: Åben konkurrence
  Bygherre: Akademisk Aitektforening
  Omfang: Pavillon til Kulturby Aarhus 2017
  Stade: Afsluttet
  Årstal: 2017
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Pris: Hædrende omtale

Alle projekter | All projects