Råbjerg Mose

Bygherre | Client: Realdania. Naturstyrelsen
År | Year: 2013
  • Dansk

    Projektet er en del af Realdanias kampagne “Steder i Landskabet”, hvor udvalgte teams skaber adgang til et unikt område i Landet. fra kampagneteksten: “I Råbjerg Mose skabes ankomstfaciliteter og et forløb gennem mosen, der synliggør og understreger mosens særlige landskabelige karakter.  Med indgrebet gøres mosen tilgængelig for et nyt publikum, men indsatsen vil også være med til at styre de besøgendes bevægelse i området til gavn for naturkvaliteterne på stedet og ikke mindst alle de besøgende, der endnu ikke har stiftet bekendtskab med dette ganske særlige sted. Projektet er under udarbejdelse.  Samarbejdspartnere: Schul Landskabsarkitekter ApS, Rambøll A/S

  • English

    The project provides access to the unique landscape by deploying a network of steel bridges, that shortcircuit the high and dry areas.

  • Facts

Alle projekter | All projects