STAYNPLAY

  • Dansk

    Byrummet er i stigende grad blevet et bevægelsesrum. Nye idrætskulturer som f.eks. streetbasket, parkour og streetdance har slået rod, og stiller krav om nytænkning af det offentlige rum.De nye idrætsformer har en bred appel på unge, der ellers ikke tiltrækkes af foreningsidræt og traditionelle idrætsanlæg, og dermed er der et stort potentiale for øget sundhed og integration i den nye bevægelseskultur. Betonmøblerne skaber uformelle opholdspladser og samtidig parkourbane, hermed minimeres forskellen på tilskuer og deltager og der dannes et inviterende byrum. Dermed integreres anlæggene socialt og bymæssigt på tværs af alder, køn og baggrund.

    STAYNPLAY HJEMMESIDE!

  •  
  • English

    A series of urban spaces for street sport. The sculptural concrete elements create both informal hangout spots and a parkour landscape.

  • Facts

Alle projekter | All projects