Naturstøttepunkt Hjortøgaard

 • Dansk

  Anlægget er døbt ”Vingen”. Det placerer sig i flyvestation Værløses kontekst og historie, og danner samtidig et moderne samlings- punkt og et sted med en unik identitet og karakter. Naturstøttepunktet er dannet af et enormt tag der giver plads til et overdækket inderum, samt et udendørs amfiteater til undervisning i godt vejr. Et overdækket rum der også giver mulighed for at betragte det man har fanget i naturen, og har med sig tilbage i syltetøjsglas og bakker. Dette skal foregå ved et stort bord som man også kan spise ved – suppe madpakker mm. Rummet skal kunne bruges af en gruppe af størrelse med en skoleklasse. Bygningen skal derudover fungere som samlingspunkt og som udgangspunkt for ture i området.

 • English

  The plant is called the “wing”. It is placed in Værløse airbase context and history, and also serves as a modern assembly point and a place with a unique identity and character. The project is formed by a huge roof which creates a covered indoor space , and an outdoor amphitheater for teaching lessons in good weather . The covered space also provides the opportunity to have a closer look at what has been caught in the wild , and brought back in jars. This is done at a large table where you can also have lunch and play. The space has the volume to be used by a group of the size of a school class . The building will also serve as a meeting point and as a starting point for tours of the area .

 • Facts

  Bygherre: Foreningen Hjortøgaard
  Omfang: 144 m2
  Stade: Udført
  Årstal: 2016
  Arkitekt: Primus Arkitekter ApS
  Ingeniør: Okholm ApS

  Projektet er en del af et udviklingsarbejde Primus har gennemført med Lokale- og Anlægsfonden om idrætsstøttepunkter i bevaringsværdig natur.

Alle projekter | All projects