Metro Hegn

  • Dansk

    Store bymæssige omdannelser kan være et bidrag til byudviklingen. Ved at gøre selve byggepladshegnet til et potentiale i sig selv, kan området aktiveres og byggeperioden gøres til et laboratorium for byudvikling

  • English

    By modulating the boundaries of large construction sites (e.g. the Copenhagen Metro) they can contribute to the urban development of the area

  • Facts

Alle projekter | All projects