Kulturgården

 • Dansk

  Kulturgården – nyt teater og kulturhus i Hvidovre

  Centralt i oplevelsen af at gå i teatret er at bevæge sig. Bevæge sig fra virkeligheden til en kunstnerisk fortolkning af virkeligheden. Netop disse overgange fra hverdagen til magien var omdrejningspunkt for vores arbejde med en omdannelse af det gamle Risbjerggård i Hvidovre, til et nyt teater- og kulturhus. Man bliver klar til den kunstneriske oplevelse ved at bevæge sig gennem haven, gennem et foyerområde med teateridentitet og endelig ind i teatersalen, i et forløb af rumlige overgange.En bærende arkitektonisk inspiration er hentet fra sætstykket – bagsiden af teatersalene –  hvor kulissens karakter afsløres. Udformet som en bagscene præger det hele bygningen med teaterverdenens karakter. Teaterhavens gulv omkranser spisesalen og orangeriet og smelter foyer-rum, spisehus og gårdhave sammen i et flydende inde/uderum af forskellige stemninger.

  I koblingen mellem Kulturgården og bymidten opstår en ny sammenhæng på tværs. En sammenhæng, der danner base for nyt byliv, både på den store plads ved byens offentlige institutioner; biblioteket og rådhuset og et mere intimt opholdsrum i Kulturgårdens Teaterhave. Koblingen udmunder sig fysisk i gradueringen imellem den store skala fra biblioteket og rådhuset, til det mindre parcelhuskvarters haver og finder helt konkret sted i nedskaleringen af byrummets skala, motiver og detaljering henover Hvidovrevej. En aktiv plads med leg, læring og ophold samt en medborgerplads til forsamlinger, demonstrationer, markedsplads mm.

 • English

 • Facts

  Program: Nyt teater og kulturhus i Hvidovre
  Bygherre: Hvidovre Kommune
  Stade: Indbudt konkurrence, afsluttet
  Årstal: 2018
  Arkitekt: Primus Arkitekter Aps, Sangberg Arkitekter
  Landskab: TJA-Studio
  Ingeniør: JPM Aps Rådgivende Ingeniører
  Konsulent: Lasse Bo Handberg (Teaterdirektør Mungo Park)