Idrætshus

Bygherre | Client: AAB Vejleåparken / Realdania
  • Dansk

    Et idrætshus der inviterer gadeidrætten indefor under samme tag som etablerede idrætsformer. Facaden fungerer både som akustisk regulering og skærmer mod direkte sollys. Bygningen er tæt forbundet med udendørs anlæg, der samtidig kan optage overfladevand ved stormfloder

  • English

    A sports center that invites street sport to the same place as more established sports forms. The facade serves as both acoustic control and shield from direct sunlight. The building is closely associated with outdoor facilities which can also consume excess water by storm surges.

  • Facts

Alle projekter | All projects