Helenevej

Bygherre | Client: Private
År | Year: 2011
  • Dansk

    Opgaven var at omdanne en traditionel herskabslejlighed til en moderne bolig, med et åbent og gennemlyst rumforløb centreret omkring køkkenet. Løsningen omdisponerer planen ved at flytte og gennembryde vægge og hvilket giver plads til et større sammenhængende rum.

  • English

    The brief was to transform an old appartement into a modern dwelling with an open plan centered about the kitchen. The project redistributes the plan by moving and penetrating walls to create a large, coherent space.

  • Facts

Alle projekter | All projects