Coop House

Bygherre | Client: Private
År | Year: 2010
  • Dansk

    Et kollektivt sommerhus. Ideen opstod blandt 4 vennepar da de talte om at købe hver deres sommerhus. Her så de så for sig, at de hver i sær kunne sidde og vente på at få besøg af de andre. Alternativet blev at samle kræfterne og bygge et fælles projekt, med mindre boenheder til hver familie og et stort fælleshus. Projektet er organiseret i 4 længer omkring et fælles gårdrum. Boenhederne udgør de 3 af længerne og har toilet, bad og 2 værelser. Fælleshuset er i 2 etager med et stort, dobbelthøjt rum og rummer køkkenet, spiseareal, bibliotek og opholdsarealer.

  • English

    A collective leisurehome. The idea derived from a conversation between 4 old friends . They were all considering bying or building a summerhouse, but feared that they would each just be sitting around waiting for the others to visit. The alternative was joining forces and planning a large common project, with small units for each family and a large common space. The project is organised in four buildings around a shared courtyard. The units take up 3 of the buildings and consist of bathroom and two bedrooms. The shared house is a two-storey building with a large, double-height space, kitchen, library and living area.

  • Facts

Alle projekter | All projects