Bratislava Housing

  • Dansk

    Boligområde på 200 familieboliger i Bratislava. En tæt og lav struktur, hvor den enkelte bolig belyses af ovenlysboxe, der samtidig bidrager til et oplevelsesrigt rumligt forløb.

  • English

    Residential area of 200 family homes in Bratislava . A close and low structure where each house is illuminated by skylight boxes, which also contributes to an interesting spatial experience.

  • Facts

Alle projekter | All projects