Bevægelsespark i Husum

  • Dansk

    Som en del af områdefornyelsen i Husum revitaliseres Husumparken til bevægelsesområde. En kombination af volde og skulpturelle betonelementer erstatter hækkene og danner et 3dimensionelt landskab.

  • English

    A Copenhagen park revitalised by creating a three-dimensional landscape that inspires physical movement .

  • Facts

    12.000 m2, indbudt konkurrence 1. præmie, Samarbejdspartnere GHB Landskab / Grontmij

Alle projekter | All projects