Allerød Kulturhus og Bibliotek

Bygherre | Client: Allerød Kommune
  • Dansk

    Som en del af omdannelsen af Allerød Bymidte ud- og ombygges biblioteket, der har til huse i kontorbygningen til Fritz Hansens gamle fabrikker, med forenings- og aktivitetshus. Tilbygningen etableres med et shedtag, der sikrer et generøst lysindtag og samtidig fortæller historien om grundens industrielle historie.

  • English

    As part of the development of the city centre of Allerød north of Copenhagen, the library is transformed and extended.

  • Facts

    Competition 1st prize, collaborators Rytter A/S, JPM engineering, completion oct 2014

Alle projekter | All projects