Bystævneparken

 • Dansk

  Bystævneparken i København

  Bystævneparken skal udvikles til et nyt byområde, med plejeboliger, skole, børneinstitutioner, samt ca 700 boliger.  Helhedsplanen tager udgangspunkt i de historiske spor på stedet, de eksisterende træer samt en vejstruktur der understøtter en social aktiv bydel.

  Det nye Bystævneparken indgår i et byfællesskab med den omkringliggende Husum by, Volden, Tingbjerg som grænser op til kvarteret.

  Fællesskabstanken føres ud  i en række skalerede fællesskaber og synergier mellem boligområder, skole,  daginstituioner, plejecenter, madproduktion mm. Aktiviteter og funktioner der vil  fungere som bylivsgeneratorer i den nye bydel og bringe mennesker og funktioner sammen om byen.

 • English

 • Facts

  Program: Helhedsplan
  Bygherre: Københavns Kommune
  Stade: Vundet konkurrence 2018
  Årstal: 2018 – pågår
  Areal: 100.000 etage m2
  Team: Primus Arkitekter Aps, STED By- og Landskabsarkitekter, EveryDay Studio