Tegnestuen | Office

Primus Arkitekter ApS
Vesterbrogade 20, 1.th
DK-1620 København V

CVR: 31 48 84 43

Forsikring: HDI

Policenr: DANSKE ARK – 210080.37656-11

Folk | People
Primus er startet i 2008 af David Bülow, arkitekt MAA og tidligere partner i witraz arkitekter + landskab, og Per Appel, arkitekt MAA og udlært tømrer.Primus architects was founded 2008 by David Bülow, architect MAA and former partner of witraz architects + landscape, and Per Appel, architect MAA and skilled carpenter.

Arbejde | Work
Ethvert projekt er unikt, og vi ser udfordringen af programmet og de kommende brugere som nøglen til at udfolde projektets sociale og rumlige potentiale. Solid viden om materialer og byggetekniks muligheder er en integreret del af vores arbejde helt fra skitseringen. Forståelsen for den æstetiske, fysiske og mentale betydning af lys ligger i kernen af hvert projekt.Every project is unique, and challenging the program and future users is our key entrance to bringing out the full social and spatial potential of the project. Knowledge and understanding of materials is an integrated part of our design wich gives us freedom to explore new spatialities and materials. The understanding of the both aestetcal, physical and mental importance of light is in the core of each design.

Ansatte | Employees

Lennart Deramat

Bygningskonstruktør MAK

mail: lennart@primus.nu
tlf./phone: +45 4058 8654

Jesper Willumsen
Bygningsingeniør og byggeleder
Stifter og indehaver af CMW (Construction Management by Willumsen)

mail: jw@cmw.one
tlf./phone: +45 5121 5569

Katrine Lyn Andersen

Arkitekt MAA

mail: katrine@primus.nu
tlf./phone: +45 2712 4152

Kato Hiroshi

Arkitekt MAA

mail: kato @primus.nu
tlf./phone: +45 31588213

Tina Krogager
Grafik, web
Kommunikation

mail: tk@primus.nu
tlf./phone: +45 3027 2799

Jakob Bang

Arkitekt MAA

mail: jakob@primus.nu
tlf./phone: +45 5354 1573

Ellen Margaretha Rasch
Arkitekt MAA

Tegnestuechef

mail: emr@primus.nu
tlf./phone: +45 2613 4034

David Bülow
Arkitekt MAA
Founding Partner

mail: db@primus.nu
tlf./phone: +45 2858 3872

CV

Kristian Rehder
Arkitekt MAA

Partner

mail: kr@primus.nu
tlf./phone: +45 5151 1137

Tidligere hos Primus | Former at Primus

Freddie Seymour
Junior architect

2017-2018

Jais Hammer
Arkitekt MAA/ Bygningskonstruktør

2017-2018

Toni Antonov
Stud. BA Arch.

2017

Ida Lerche Klaaborg
BA Anthropology

2017

Will Bradley
Junior architect

2016-2018

Ida Overgaard Carnera
Stud. Ark. | Stud. Arch.

Praktikant | Intern
2016-2017

Kenneth Bo Nielsen
Bygningskonstruktør, MAK

2016-2017

Per Appel
Arkitekt MAA, partner

2008-2016

Olliver Sequeira
Arkitekt MAA, partner

2012-2016

Nataliya Gadzhalova
Konstruktør

Praktikant | Intern
2012

Camilla Hansen
Stud. Ark. | Stud. Arch.

Praktikant | Intern
2012

 

Olliver Sequeira
Stud. Ark. | Stud. Arch.

Praktikant | Intern
2011 – 2012

 

Simon Damholt
Stud. Ark. | Stud. Arch.

Praktikant | Intern
2011

 

Sanne Lovén Damgaard
Arkitekt MAA

Ansat | Employee
2011

 

Birta Fródadóttir
Arkitekt MAA

Ansat | Employee
2011

 

Haukur Thordarson
Arkitekt MAA

Ansat | Employee
2011